តំហែទាំស្បែកក្បាល

 

ជំហានទី២Mau Plus Scalp Spa TreatmentMau Plus Scalp Spa Treatment ជួយចិញ្ចឹម ផ្តល់សំណើម សំលាប់មេរោគនិងផ្តល់ថាមពលអោយសក់មានសុខភាពល្អ, សក់មានទំងន់ និង រលាស់។

Mau Plus Scalp Spa Treatment ក៏មានសារធាតុផ្សំសរីរាង្គពីទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានតួនាទីសំរួលស្បែកក្បាលរបស់អ្នកកុំអោយស្ងួត តឹងណែន របក និងរមាស់ ខណៈពេលដែលវាជួយស្តារនិងរក្សាតុល្យភាពល្អមួយ។
ដំបូន្មានខ្លីៗ

ផលិតផលនេះអាចយកទៅប្រើជាគ្រឿងផ្តល់សំណើមអោយអោយរាង្គកាយអោយកាន់តែស្រស់ថ្លានិងទាក់ទាញជាងមុន រឺជាក្រែមសំរាប់កោររោមអោយបានស្អាតនិងម៉ត់រលោង។

 
 
៤ ជំហានដើម្បីសក់មានសុខភាពល្អ